استاکر Atlet ps 125 tv 266

PDF
PDF
€ 2995
≈ $ 3280
تماس با فروشنده
مارک Atlet
مدل ps 125 tv 266
نوع استاکر
سال ساخت 2013
زمان کارکرد 1404 m/h
ظرفیت بار 1250 kg
وزن خالص 800 kg
وزن ناخالص 2050 kg
موقعیت مکانی هلند Sneek
تاریخ ثبت آگهی Nov 02, 2023
شماره مشخصه فروشنده 207624394
توصیف
نوع دکل دو تایی
ارتفاع بالابری 0.29 m
طول چنگک 0.12 m
موتور خودرو
سوخت برقی
وضعیت
وضعیت دست دوم
اطلاعات تکمیلی
رنگ زرد

اطلاعات تکمیلی — استاکر Atlet ps 125 tv 266

انگلیسی
General information
Year of manufacture: 2013
Field of application: Internal logistics

Technical information
Drive: Wheel
Battery: 24 V, Year of manufacture 2011

Functional
Mast: sliding
Lifting capacity: 1.250 kg
CE mark: yes

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Other information
Max reach:
Allgemeine Informationen
Baujahr: 2013
Verwendungszweck: Interne Logistik

Technische Informationen
Antrieb: Rad
Akku: 24 V, Baujahr 2011

Funktionell
Mast: Schieber
Hubkapazität: 1.250 kg
CE-Kennzeichnung: ja

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Generelle oplysninger
Produktionsår: 2013
Anvendelsesområde: Intern logistik

Tekniske specifikationer
Drivanordning: Hjul
Batteri: 24 V, Produktionsår 2011

Funktionelle
Mast: teleskopfunktion
Løftekapacitet: 1.250 kg
CE-mærke: ja

Stand
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
Información general
Año de fabricación: 2013
Ámbito de aplicación: Logística interna

Información técnica
Propulsión: Rueda
Batería: 24 V, Año de fabricación 2011

Funcional
Mástil: deslizante
Capacidad de elevación: 1.250 kg
Marcado CE: sí

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno
Informations générales
Année de construction: 2013
Domaine d'application: Logistique interne

Informations techniques
Commande: Roue
Batterie: 24 V, Année de construction 2011

Pratique
Mât: coulisse
Capacité de levage: 1.250 kg
Marquage CE: oui

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
nette goed werkende stapelaar met lader

= Meer informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2013
Toepassingsgebied: Interne logistiek

Technische informatie
Aandrijving: Wiel
Accu: 24 V, Bouwjaar 2011

Functioneel
Mast: schuif
Hefcapaciteit: 1.250 kg
CE markering: ja

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed

Overige informatie
Maximale reikwijdte:
Informacje ogólne
Rok produkcji: 2013
Obszar zastosowania: Logistyka wewnętrzna

Informacje techniczne
Napęd: Koło
Akumulator: 24 V, Rok produkcji 2011

Funkcjonalność
Maszt: tarcza
Udźwig: 1.250 kg
Oznaczenie CE: tak

Stan
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze
Informações gerais
Ano de fabrico: 2013
Campo de aplicação: Logística interna

Informações técnicas
Condução: Roda
Bateria: 24 V, Ano de fabrico 2011

Funcional
Mastro: deslizante
Capacidade de elevação: 1.250 kg
Marca CE: sim

Estado
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Общая информация
Год выпуска: 2013
Область применения: Внутренняя логистика

Техническая информация
Привод: Колесо
Аккумуляторная батарея: 24 V, Год выпуска 2011

Функциональность
Мачта: телескопический
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.250 kg
Знак CE: да

Состояние
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Linde L10 قیمت درخواستی استاکر 2013 4205 m/h هلند، Raamsdonksveer